سیستم معلق شده است

این سایت به دلیل ترافیک بالا و یا دیپوزیت‌های ارقام نامتعادل فعلا از کار افتاده.

لطفا فعلا ازین روش استفاده نکنید تا در کانال تلگرام خبر اینوست کردن یا اسکم شدن رو اعلام کنیم

هر خبری که بدست بیاریم قطعا در سریعترین زمان و ساده ترین زبان توی کانال اعلام میکنیم

t.me/poolinad کانال تلگرام