روش سریع ماین کردن ارز ترون | کسب درآمد دلاری با رمز ارز ترون بدون سرمایه

مشاهده ویدیو آموزشی در یوتیوب

پیش نیازها:

$ pkg update
$ pkg upgrade
$ pkg install php
$ termux-setup-storage

رفع اشکال :

  • هنوز ویدیویی انتخاب نشده است