هرویدیوی جدیدی که منتشر میشه طبعا یکسری سئوالات هم برای شما پیش میاره که شامل استثنائات و شرایط خاص هست. پست‌هایی که شامل سرفصل رفع اشکال هم باشند قطعا نهایت تا هفت روز بعد انتشار ویدیو به مشکلات و ایرادهای شما رسیدگی خواهد شد