می تونی بحث درباره بهترین سرمایه گذاری در تورم برای برنامه نویسان را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!

فهرست