مشاهده ویدیو آموزشی در یوتیوب

پیش نیازها:

سایت ترون

سایت دوج کوین

  • کدهای استفاده شده:

$ pkg update
$ pkg upgrade
$ pkg install php
$ termux-setup-storage

رفع اشکال :

هنوز ویدیویی انتخاب نشده است

دیدگاه ها غیر فعال شده.